تصویر مصطفی آهنگرها

مصطفی آهنگرها

برنامه‌نویس

برنامه‌نویس فول‌استک (روبی، روبی‌آن‌ریلز، ری‌اکت) و طرف‌دار آزادی نرم‌افزار

فول‌استک روبی روبی‌آن‌ریلز جاوااسکریپت ری‌اکت تیلویند متن دوسویه