نشست ۱

معرفی ریلاگ و دونا

جمعه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰
توسط: مصطفی آهنگرها

در نخستین نشست دونا، ضمن معرفی مرامنامهٔ ریلاگ، دباره ویژگی‌های رویدادهای دونا به عنوان یک رویداد ریلاگی صحبت کرده و به خاطر تناسب زمانی، روزهای آزادی مستندات و آزادی سخت‌افزار را گرامی می‌داریم.

محل برگزاری

برخط

رسانه

archive.org