دونا (دورهمی نرم‌افزار آزادی) تلاشی است برای آن که گرد هم بیاییم و در راستای اهداف و ارزش‌های جنبش نرم‌افزار آزاد، دست به اقدام و عمل بزنیم. دونا، به عنوان یک رویداد ریلاگی جایی است که در آن تصمیمات توسط افراد فعال گرفته می‌شود.

دونا، یک نام دخترانهٔ لری به معنای دانا است.