نشست ۲

آشنایی با فرایند ساخت فونت آزاد

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
توسط: عرفان خیراللهی

در این جلسه ضمن آشنایی با فرایند ساخت فونت، برای مشارکت در تکمیل قلم‌های ایغور برای زبان فارسی آماده خواهیم شد.

محل برگزاری

برخط

رسانه

archive.org

منابع