تصویر عرفان خیراللهی

عرفان خیراللهی

برنامه‌نویسی

یه انسان علاقه‌مند به رسانه‌ها و چیزهای تخیلی، علوم تجربی و علوم انسانی، نرم‌افزار آزاد و گسترش دانش زبان و ادبیات برنامه‌نویسی و رایانه‌ها

پایتون مدیر سامانه