نشست ۳

هکاتون مشارکت در فونت‌های اویغور

سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰

در این نشست هکاتونی، بر اساس توضحیاتی که در نشست دوم دونا ارائه شد و نیز منابعی در در آن جلسه در اختیار قرار گرفت دور هم جمع می‌شویم تا مشارکت روی قلم‌های اویغور را آغاز کرده و حروف فارسی را به این قلم‌ها اضافه کنیم.

محل برگزاری

برخط

رسانه

archive.org

منابع